Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Pamiętaj o tych rzeczach podczas wypełniania wniosku o prawo jazdy

Wypełnienie wniosku o prawo jazdy to pierwszy krok do zdobycia dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Co warto wiedzieć przystępując do uzupełniania formularza? Kiedy i gdzie złożyć dokument? Które rubryki wniosku są zarezerwowane dla urzędu, a które należy wypełnić samodzielnie? Podpowiadamy.

Wniosek o wydanie prawa jazdy – jak wypełnić formularz i co do niego dołączyć?

Pierwszą rzecz, jaką musisz zapamiętać, to zasada, że wniosek o prawo jazdy składa się jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, a nie jakby się mogło wydawać – po zdaniu egzaminu. Złożenie wniosku jest niezbędne, aby otrzymać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Gdzie znajdziesz formularz? M.in. w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta / dzielnicy. Możesz także skorzystać z druku dostępnego w internecie – wydrukować go i wypełnić. Tutaj jednak musisz wiedzieć, że:

  • wydruk musi być obustronny na jednej kartce formatu A4
  • układ kartki musi być poziomy

Dokładny opis pól, które musisz wypełnić we wniosku znaleźliśmy np. na https://www.mfind.pl/akademia/dla-kierowcow/wniosek-o-wydanie-prawa-jazdy/ wraz z dokładnie rozpisaną procedurą złożenia dokumentu. Do wniosku będzie trzeba dołączyć wymagane dokumenty i załączniki, tj.:

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań do kierowania pojazdem
  • aktualne zdjęcie 3,5×4,5cm
  • w przypadku kategorii prawa jazdy AM, A1, B1, T – zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
  • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233kk

Wniosek możesz złożyć osobiście, przesłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie.

Na podstawie wniosku o prawo jazdy otrzymasz PKK

PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę to elektroniczny dokument generowany przez organ wydający prawo jazdy (odpowiednio starostwo powiatowe lub urząd miasta / dzielnicy). Dokument ten zawiera dane identyfikujące kierowcę, a dostarczona na podstawie informacji zawartych we wniosku o prawo jazdy. Jako osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem, otrzymasz unikatowy identyfikujący Cię numer – standardowo od ręki lub w ciągu 2 dni roboczych. Numer generowany jest bezpłatnie. Opłatą konieczną do uiszczenia będzie opłata za wydanie prawa jazdy (100,50zł), którą musisz uiścić po zdaniu egzaminu.