Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Podstawowe informacje o rozwodzie bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym i z reguły najmniej konfliktowym rozwodem w polskim systemie prawnym. W tym poradniku dowiesz się, na czym polega i jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie.

Jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie?

Najczęściej cała procedura rozwodowa trwa około kilkunastu tygodni. W zależności, który z sędziów dostanie konkretną sprawę oraz jaki sąd będzie orzekać, na rozprawę średnio oczekuje się dwa miesiące. Sama rozprawa przeważnie trwa nie dłużej niż godzinę, a w niektórych przypadkach nawet krócej niż pół godziny. Czas rozprawy przede wszystkim zależy od tego czy muszą być przesłuchani świadkowie. Jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, sprawa może odbyć się bez świadków.

Czym właściwie jest rozwód bez orzekania o winie?

Jeżeli między małżonkami od co najmniej sześciu miesięcy doszło do trwałego, a zarazem zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego mogą złożyć pozew o rozwód. Takimi przesłankami są tzw. przesłanki pozytywne:

 • brak współżycia
 • brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego
 • brak miłości między małżonkami

Przed sądem wystarczy zwykłe uzasadnienie wyżej przedstawionych przesłanek rozwodu.

Wady i zalety rozwodu bez orzekania o winie

 1. Wady:
  – brak możliwości ustanowienia w przyszłości alimentów w wyroku rozwodowym za pogorszenie stopy życiowej od małżonka „winnego” na rzecz małżonka „niewinnego”.
  – b
  rak satysfakcji dla małżonka „niewinnego”
  – równy podział majątku względem małżonka „niewinnego”
 2. Zalety:
  – dobre relacje między małżonkami, rodzinami oraz przyjaciółmi

  – mniejszy stres

  – szybciej uzyskany rozwód

  – alimenty od byłego małżonka na rzecz byłego małżonka, można uzyskać tylko w przypadku bardzo trudnej sytuacji materialnej, a ta sytuacja jest rzadkością
  – równy podział majątku
   względem małżonka „winnego”

Pozew o rozwód

Najłatwiej udać się do adwokata, który załatwi za nas całą formalność. Nie ma możliwości złożenia wspólnego wniosku, dlatego jeden z małżonków składa pozew o rozwód. W pozwie musimy wskazać przesłanki rozwodu oraz złożyć następujące dokumenty i informacje:

 • wniosek o rozwód
 • sytuacja życiowa opiekuńczo-wychowawcza dzieci i małżonków
 • dzieci własne, wspólne i przysposobione
 • ustrój majątkowy małżeński
 • poprzednie postępowania
 • inne istotne dla sprawy kwestie

Dwa rodzaje alimentów w rozwodzie bez orzekania o winie

 1. Alimenty na małżonka — tylko w przypadku tzw. niedostatku
 2. Alimenty na małoletnie dzieci — nie ma minimalnej ani maksymalnej wielkości alimentów. Sąd ustala wysokość.

Koszt rozwodu

 • opłata za wniesienie pozwu do sądu wynosi 600 zł
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł
 • opłata za odpis wyroku wynosi 20 zł
 • koszty za adwokata są różne i zależą od stopnia skomplikowania rozwodu.

Przypomnijmy, jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie? Średnio około dwóch miesięcy, a sam rozwód bez orzekania o winie jest najbardziej komfortowy dla obojga małżonków.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]