Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Fundusze inwestycyjne

Wyniki funduszy inwestycyjnych wypracowane w minionym roku robią wrażenie. Nic dziwnego, można było na nich zarobić naprawdę sporo, nawet kilkadziesiąt procent.

Polacy mają jednak niewielkie doświadczenie z inwestowania w fundusze i nie bardzo też wiedzą, którymi konkretnie powinni się zainteresować. Tymczasem to niewiele trudniejsze od założenia lokaty w banku, bo także w tym przypadku można to zrobić przez Internet.

 

Najpierw jednak trzeba podjąć kilka kluczowych decyzji. Po pierwsze, wybrać klasę aktywów, bo w wypadku funduszy inwestycyjnych mamy możliwość inwestowania na przykład w akcje spółek notowanych na giełdach, albo w fundusze dłużne, które inwestują w obligacje. Według ekonomistów, dzisiaj należy stawiać na fundusze akcyjne, bo właśnie akcje dają największą możliwość wypracowania wysokiej stopy zwrotu. Fundusze dłużne z kolei w tym konkretnym momencie, przy rosnącej inflacji, raczej nie pozwolą nam spełnić naszych finansowych aspiracji.

 

Fundusze akcyjne uchodzą za najbardziej ryzykowne, co oznacza, że musimy zaakceptować możliwość dużych wahań cen. Pamiętajmy jednak, że jak mawia Warren Buffet, najsłynniejszy inwestor i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, „giełda jest narzędziem do przenoszenia pieniędzy od niecierpliwych do cierpliwych”. O tym, że cierpliwym warto być przekonuje lekcja, którą odebraliśmy w ubiegłym roku, gdy indeks S&P 500, jeden z najważniejszych indeksów na świecie, spadł w ciągu niespełna miesiąca (między 19.02. a 20.03.2020 roku) aż o 30%. Ogromnie dużo, ale cierpliwi inwestorzy, którzy postanowili poczekać, a nie panikować, już wkrótce mogli poczuć satysfakcję – w połowie marca 2021 roku indeks S&P 500 był już blisko 100% wyżej niż w najczarniejszym dniu pandemicznej obniżki cen akcji. Inwestując w akcje trzeba pamiętać o jednej z najważniejszych inwestorskich zasad, która dotyczy również inwestowania w fundusze inwestycyjne – „Kupuj i trzymaj”.

 

Jeśli już podejmiemy decyzję o inwestowaniu w fundusze akcyjne, trzeba się zastanowić, jaki ich rodzaj powinien stać się przedmiotem naszego zainteresowania. Specjaliści, którzy bardzo starannie obserwują trendy gospodarcze wskazują, że największe szanse na wzrosty mają spółki działające w obszarze nowoczesnych technologii. Bo właśnie technologia napędza współczesną gospodarkę, a jest ogromna szansa, że w niedalekiej przyszłości będzie napędzała jeszcze bardziej. Weźmy choćby przykład Zoome’ a, którego akcje w ciągu niespełna roku wzrosły aż o 100%. W tej sytuacji warto rozejrzeć się za tymi funduszami inwestycyjnymi, które od dłuższego czasu specjalizują się w inwestowaniu w spółki technologiczne.

 

Bo dobór spółek jest w funduszach inwestycyjnych absolutnie najważniejszy. Poszukajmy tych funduszy, które wybierają spółki solidne, mające przewagi nad konkurencją, dobrze zarządzane, które mają szansę zdominować branże, w której działają. To dobra droga do sukcesu.

 

Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny ryzyka inwestycji , potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami, podjąć takie ryzyko. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części poniżej piszemy też o całości wpłaconych środków. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. W celu obliczenia rzeczywistego wyniku inwestycji należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.