Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Leasing maszyn przemysłowych – co warto wiedzieć?

Powszechnie wiadomo, że zakup maszyn przemysłowych to poważny wydatek, w związku z czym wiele firm szuka finansowania zewnętrznego. Korzystnym rozwiązaniem może być w tej sytuacji leasing maszyn przemysłowych, dzięki któremu można korzystać ze specjalistycznych urządzeń w zamian za opłacanie rat leasingowych. Jak wygląda to w praktyce? Z jakich rozwiązań może skorzystać przedsiębiorca? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest leasing maszyn przemysłowych?

Leasing maszyn przemysłowych to zewnętrzna forma finansowania, w przypadku której leasingodawca, czyli firma leasingowa oddaje w użytkowanie leasingobiorcy maszyny w zamian za opłacanie miesięcznych rat leasingowych. Umowa tego typu zawierana jest na określony czas, a po jego upływie przedsiębiorca może wykupić leasingowane urządzenie lub zwrócić je leasingodawcy. Leasing maszyn produkcyjnych cieszy się dużą popularnością, co wynika z faktu, że łączy w sobie pozytywne cechy kredytu oraz umowy dzierżawy. W tym miejscu warto również podkreślić, że leasingować można nie tylko nowe urządzenia, ponieważ dostępny jest także leasing maszyn używanych.

W jakiej formie można zawrzeć leasing maszyn przemysłowych?

Leasing maszyn przemysłowych to forma finansowania, która jest dostępna w trzech różnych formach, a mianowicie jako leasing operacyjny, finansowy, oraz zwrotny. W przypadku leasingu operacyjnego maszyna stanowi środek trwały leasingodawcy, a leasingobiorca może zdecydować się na jej zakup po zakończeniu umowy. Leasing finansowy zakłada natomiast, że maszyna od momentu podpisania umowy leasingowej jest zaliczana do majątku przedsiębiorstwa, które odpowiada za jego amortyzację. W tym przypadku wykup następuje automatycznie w momencie zapłaty ostatniej raty leasingowej. Inaczej leasing zwrotny maszyn, ponieważ w tym przypadku przedsiębiorstwo odsprzedaje urządzenie firmie leasingowej z zachowaniem prawa do dalszego jego wykorzystania w zamian za płacenie rat leasingowych.

Leasing maszyn przemysłowych – korzyści

Leasing maszyn przemysłowych swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim korzyściom osiąganym przez przedsiębiorcę. Warto bowiem mieć świadomość, że leasing urządzeń to nie tylko korzyści podatkowe, ale również wiele innych zalet. Zaliczyć do nich należy chociażby możliwość korzystania ze specjalistycznych maszyn bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych. Zaletą z pewnością jest również fakt, że leasing maszyn przemysłowych w odróżnieniu od kredytu nie obciąża zdolności kredytowej, a co za tym idzie pozwala realizować inne inwestycje. Jest to również bardzo elastyczne rozwiązanie, co wynika z faktu, że oferowany jest zarówno leasing maszyn CNC, jak i na przykład leasing maszyn papierniczych.

Podsumowując należy stwierdzić, że leasing maszyn przemysłowych to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które poszukują finansowania zewnętrznego. Można bowiem dzięki niemu nie tylko użytkować specjalistyczne maszyny, ale również optymalizować koszty działalności.