Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad higieny pracy w zakładzie

BHP to bardzo szerokie zagadnienie, które dotyczy każdego zakładu pracy. Często budzi lęk, niesłusznie wydaje się, że wszelkie tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są niezwykle trudne i mozolne. Nic bardziej mylnego. Wprowadzenie i przestrzeganie prawidłowych procedur związanych z BHP w zakładzie pracy jest stosunkowo łatwe, o ile w tej kwestii zdamy się na profesjonalne doradztwo. Nie zalecane jest aby korzystać w tym temacie z zasłyszanych, które mogą dostarczyć niepotrzebnych problemów i komplikacji.

W przypadku prowadzenia nawet niewielkiej działalności, posiadając nawet jednego pracownika musimy wprowadzić procedury BHP w zakładzie. W zależności od profilu działalności będą się one różnić.

Ryzyko związane ze stanowiskiem pracy

Wbrew pozorom każde stanowisko pracy, jakie tworzymy w zakładzie posiada pewne ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków. Dla każdego z osoba musimy określić charakterystykę, wyodrębnić wykonywane zadania i określić możliwe zagrożenia – to tak zwana ocena ryzyka zawodowego. Takie postępowanie pozwoli na skonstruowanie polityki przeciwwypadkowej w miejscu pracy, ale także ułatwi dostosowanie narzędzi pracy w sposób bezpieczny i ergonomiczny. W zależności od charakteru wykonywanej pracy można wyodrębnić takie rodzaje stanowisk pracy:

  • robotnicze
  • umysłowe

To od pracodawcy zależy, do której grupy zakwalifikuje dane stanowisko pracy. Pod uwagę należy wziąć przeważający czynnik, który wpływa na wykonywanie zadań – czy jest to praca mięśni czy też z wykorzystaniem umysłu.

Obowiązki związane z bezpieczeństwem

Za stan bezpieczeństwa i higienę pracy zawsze odpowiada pracodawca. W zależności od wielkości zakładu te zadania może powierzyć stworzonej do tego komórce BHP lub udzielić zadań wybranemu pracownikowi. W przypadku wykrycia przez instytucje kontrolujące nieprawidłowości pełna odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zasad BHP.

Co należy wiedzieć o BHP w zakładzie pracy

Szczegółowe zasady, jakie obowiązują w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy w rozporządzeniach, najważniejszym aktem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten dokument powinien być księga każdego przedsiębiorcy, który chce w sposób zgodny z prawem ale przede wszystkim bezpieczny prowadzić biznes.

W przypadku gdy posiadamy pracownika musimy pamiętać o:

  • skierowaniu go na badania lekarskie wstępne, okresowe lub kontrolne;
  • prowadzeniu pełnej dokumentacji pracowniczej;
  • ewidencji czasu pracy;
  • przeprowadzania szkoleń BHP: wstępnych, stanowiskowych i okresowych;
  • stworzeniu oceny ryzyka zawodowego;
  • dostosowaniu stanowiska pracy w odniesieniu do przepisów;
  • prowadzeniu dokumentacji wypadkowej i zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
  • wyposażenie pracowników (jeżeli to wynika z charakteru stanowiska) w środki ochrony indywidualnej.

Pamiętajmy – jeżeli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy lub mamy wątpliwości zwróćmy się o pomoc do profesjonalistów. Należy wiedzieć, że wprowadzając nowego pracownika do zakładu pracodawca może sam przeprowadzić szkolenie BHP stanowiskowe – wszak to on najlepiej zna charakter danego stanowiska.

Ponieważ za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca – powinien on powziąć wszelkie dostępne sposoby na zdobycie wiedzy o BHP i wdrażać narzędzia poprawiające stan bezpieczeństwa w zakładzie. Będzie to procentowało na zminimalizowanie ryzyka występowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych.