Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jest możliwe?

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika? Czy tylko pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez takiego okresu związanego z wypowiedzeniem? Wiele osób mocno zastanawia się nad tym tematem. Warto sprawdzić, czy takie opcje są możliwe, a jeżeli tak – kiedy mogą one wejść w życie?

Rozwiązanie umowy o pracę i lekarz

Okazuje się, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jest możliwe, kiedy ten jest w stanie przedstawić orzeczenie lekarskie. Opisany tam jest szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że nowo podjęte zobowiązania mogą mieć zły wpływ na organizm , a w szczególności zdrowie. Dowiedzieć się tego możemy po jakimś czasie. Na podstawie takiego orzeczenia można wnioskować o przeniesienie na inne stanowisko pracy, jeżeli jest to możliwe. Uwaga! W takich przypadkach przeniesienia na inne stanowisko, gdzie pracownik może otrzymywać mniejsze wynagrodzenie, nie przysługuje mu żaden dodatek wyrównawczy. Jeżeli nie ma takiej opcji, to może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę bez konieczności otrzymania okresu wypowiedzenia.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika możliwe jest również wtedy, kiedy dojdzie do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Jak można to dokładnie zrozumieć? Chodzi tutaj m.in. o obowiązki, jakie wynikają z art. 94 k.p. Kodeks Pracy dokładnie nie definiuje „ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika”, ale można się łatwo domyślić, że w przypadku np. braku wynagrodzenia, nie udzielaniem urlopu w myśl prawa pracy, braku odpowiednich warunków do wykonywania swoich obowiązków, zostaną takie obowiązki ciężko naruszone. Przy czym w takich przypadkach może okazać się, że dochodzenie swoich praw konieczne jest w sądzie. Wszystko przez to, że w KP do dzisiaj nie można znaleźć odpowiedzi na to, jak takowe naruszenia dokładnie wyglądają. W opinii pracownika i pracodawcy mogą to być odmienne sprawy.

Inny pracodawca

Kodeks pracy przewiduje również, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika możliwe jest wtedy, kiedy zakład pracy przejdzie pod innego pracodawcę. Zgodnie z z art. 23¹ § k.p pracownik może bez wypowiedzenia odejść. Musi on jedynie zastosować siedmiodniowe uprzedzenie, zanim będzie chciał rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy. Przy czym w tym przypadku mają zastosowania takie przepisy prawa, jakby to pracodawca wypowiadał pracownikowi umowę na zasadach obowiązujących z wypowiedzeniem. Dodatkowo, jeżeli pracownik będzie miał do tego prawo, to jak najbardziej przysługuje mu wypłata dodatkowego świadczenia, co jest opisane w odrębnych przepisach.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]