Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Jak często przeprowadzać analizę finansową?

Baza analityczna tworzona przed podjęciem decyzji inwestycyjnej przyjmuje dwie podstawowe formy: analizy fundamentalnej i analizy technicznej. W dzisiejszym artykule zajmiemy się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie której można przewidywać potencjalne zyski w przyszłości. Wycena wskaźnikowa w ramach analizy fundamentalnej to przedmiot badań licznych analityków rynku, poświęcających długie godziny na weryfikację prospektów emisyjnych czy zagłębianie się w sprawozdania finansowe. Pojawia się zatem pytanie, jak często inwestor indywidualny powinien dokonywać analizy swoich spółek? Czy warto robić ją samodzielnie, czy może lepszą opcją będzie korzystanie z analiz zewnętrznych?

Czym jest analiza spółek i jakie ma znaczenie?

Wiedza o skuteczności zarządzania i kondycji finansów w spółce notowanej na giełdzie to podstawowy czynnik predykcyjny. Analiza spółek obejmuje szereg czynności, pozwalających stwierdzić opłacalność inwestycji w akcje. Analitycy wnikliwie przyglądają się aktualnej działalności, zwracając szczególną uwagę na zmiany w modelu operacyjnym czy wprowadzanie na rynek nowych produktów. Skrupulatnej ocenie poddawane są wszelkie plany rozwojowe, zestawione z aktualnymi wskaźnikami rentowności. W ramach analizy fundamentalnej zawiera się także ocena stanu zadłużenia przedsiębiorstwa i jego płynności finansowej. Niezwykle ważnym aspektem pozostaje ocena wiarygodności danego podmiotu w kwestiach realizacji planów. Kluczowe znaczenie mają tutaj dane historyczne. Jeśli firma do tej pory była w stanie osiągać zamierzone cele, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości jej kierownictwo również podejmie skuteczne decyzje.

Analiza spółek bazuje także na wskaźnikach wartości rynkowej, takich jak cena do zysku, cena do wartości księgowej, zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT), czy zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji (EBITDA). Wskaźniki te pozwalają wyznaczyć realną wartość akcji w porównaniu z podobnymi spółkami na GPW. Analiza fundamentalna zawiera także szereg dodatkowych wskaźników, do których należą wskaźniki płynności płatniczej i przepływów pieniężnych, wskaźnik produktywności aktywów, a także wskaźniki struktury kapitału.

Złożoność tego typu analiz pochłania znaczne zasoby czasowe i wymaga także okresowych aktualizacji. Większość domów maklerskich przeprowadza aktualizacje w okresach 3-miesięcznych. Niektóre ograniczają się do analiz półrocznych. Inwestor indywidualny, który podjął decyzję o samodzielnym prowadzeniu analizy finansowej, może kontrolować ich stan co 6 miesięcy. Cykliczność analiz gwarantuje stały wgląd w kondycję spółki i umożliwi przewidzenie jej rynkowej przyszłości.

Gdzie znaleźć kompleksowe analizy spółek?

Ogromną pomoc dla inwestorów indywidualnych stanowią analizy i wyceny tworzone przez niezależnych specjalistów. Na stronie https://notowaniagpw.pl/ znajdziesz kompletne informacje o aktualnych notowaniach, a także szczegółowe analizy fundamentalne i techniczne największych spółek obecnych na GPW. Mając taką bazę merytoryczną, o wiele łatwiej podejmiesz dobre decyzje inwestycyjne. Ponadto, serwis https://notowaniagpw.pl/ daje dostęp do licznych kursów i materiałów branżowych, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę o inwestowaniu na giełdzie.