Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na światowe rynki walut?

Wojna w Ukrainie ma wpływ na większość sektorów światowej gospodarki. Choć konflikt zbrojny nie wyszedł poza granice Ukrainy, to widoczne są dynamiczne zmiany m.in. na rynku walutowym. Już pierwsze z nałożonych sankcji spowodowały ogromny spadek wartości rosyjskiego rubla i wpłynęły na wzrost wartości najważniejszych światowych walut, do których zaliczamy m.in. wspólną walutę UE, czyli euro (EUR), dolara (USD), a także franka szwajcarskiego (CHF).

Bieżąca sytuacja na rynku walutowym nie jest zaskoczeniem…

Na kursy walut oddziałują różne czynniki, które powodują, że dana waluta traci lub zyskuje na wartości. Cena waluty jest ściśle związana przede wszystkim z zainteresowaniem inwestorów jej zakupem. Oprócz popytu na kursy walut wpływają także czynniki pośrednie, czyli kondycja gospodarki wyrażana w PKB, sytuacja geopolityczna, globalna sytuacja ekonomiczna, jak również różnica w stosunku do importu i eksportu danego kraju. Trzeba jednak wiedzieć, że to, ile zapłacimy podczas wymiany waluty w kantorze lub banku, nie zależy jedynie od czynników bezpośrednich i pośrednich, które wpływają na kursy walut, ale także wysokości spreadu, czyli doliczanej podczas wymiany waluty marży dla pośrednika.

Możemy obecnie obserwować dynamiczne zmiany na rynku walutowym, które mają związek z inwazją Rosji na Ukrainę. Brak akceptacji dla działań agresora spowodował, że waluta Rosji znacząco straciła na wartości – po uruchomieniu pierwszych sankcji rosyjski rubel zanotował historyczny spadek swojej wartości. W sztuczny sposób jego cena została przez Rosję podniesiona i obecnie nie odzwierciedla ona stanu rosyjskiej gospodarki, która z dnia na dzień coraz bardziej chyli się ku upadkowi. Wraz ze spadkiem wartości rubla oraz waluty Ukrainy i sąsiadujących z nią państw np. Polski, umacniać zaczęły się najważniejsze światowe waluty m.in. euro, dolar, frank szwajcarski i jen japoński. Ich kursy w celu wymiany waluty można sprawdzić np. we wrocławskim kantorze CENT, który oferuje atrakcyjne ceny oraz dodatkowe udogodnienia dla swoich Klientów.

Światowe rynki walutowe a wojna W Ukrainie – czego możemy się spodziewać?

Sytuacja na rynku walutowym powoli wraca do normy. Po nagłym wzroście wartości najważniejszych walut, ich kursy zaczęły spadać, jednak nadal utrzymują się na poziomie sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Jest to skutkiem odpływu inwestorów z Rosji, a także chwilowej paniki, która wpłynęła również na kurs złotego. W przypadku najsilniejszych jednostek pieniężnych sytuacja jest stabilna. Nie należy spodziewać się tutaj większych spadków, co ma związek m.in. z wartością PKB potęg gospodarczych świata. Niektórzy analitycy podkreślają, że na światowych rynkach walutowych widoczne jest uspokojenie nastrojów, które może mieć związek z przekonaniem, że wojna niebawem się zakończy. Co więcej, na pierwszy plan wysuwa się problem rosnącej inflacji, który powoduje, że trzymanie gotówki w przysłowiowej skarpecie nie ma większego sensu.