Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Postępowanie podatkowe – czym jest i na czym polega?

Termin „postępowanie podatkowe” związany jest z przeprowadzaniem kontroli, przeglądów spory lub innych postępowań dotyczących podatków. Efektem całej procedury kontroli podatkowej jest zawiadomienie o ocenie podatkowej. Przybiera ona formę aktu, na mocy którego urząd skarbowy zgłasza podatnikowi roszczenie podatkowe po dokonaniu zeznania podatkowego.

Postępowanie podatkowe – co warto wiedzieć?

Zeznanie podatkowe – po dotarciu do administracji finansowej – podlega kontroli przez lokalny urząd skarbowy, czyli ten, w którego okręgu znajduje się siedziba skarbowa podmiotu zobowiązanego do przedstawienia zeznania podatkowego. Urząd dokonuje kontroli formalnej na podstawie przesłanego oświadczenia podatnika i na podstawie jej wyników określa zakres postępowania podatkowego. Ocena wszystkich czynności związanych z rozliczeniem podatkowym zależy od poprawności lub niepoprawności złożonej deklaracji.

Czynności związane z postępowaniem podatkowym można podzielić na kilka etapów, a mianowicie:

  • etap wstępny – określenie zakresu danych branych do kontroli i pozyskanie najważniejszych elementów związanych z podatkami,
  • realizacja planu – sprawdzanie danych, przeprowadzanie oceny,
  • etap końcowy – podjęcie decyzji związanej z rezultatami całej procedury podatkowej,
  • etap tzw. uzupełniający – zawiadomienie podatnika o efektach pracy.

Jeśli postępowanie podatkowe zostanie wdrożone, powinniśmy przejrzeć całą dokumentację finansową, księgowość. W jakim celu? Aby upewnić się, że zeznanie podatkowe zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy.

W przypadku wykrycia błędów urząd skarbowy zwykle wydaje zawiadomienie, w którym informuje, jakie błędy zostały popełnione. O takiej sytuacji warto poinformować księgowość. Dzięki temu na przyszłość osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe, będą wiedziały, na jakie elementy w przyszłości zwrócić uwagę. Księgowość w tym momencie odgrywa bardzo ważną rolę. Jeśli po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym, zawiadomieniu podatnika o błędach, nie będzie żadnej reakcji z jego strony, np. bezzasadnie odmówi okazania lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów, urząd po ustalonym czasie może nałożyć karę, np. karę porządkową w wysokości 2900 złotych.

Jeśli więc prowadzi się własny biznes, na dużą skalę, warto zadbać o profesjonalną księgowość w firmie. Dzięki temu można uniknąć kar i niepotrzebnego stresu. Jeśli księgowość będzie prowadzona w sposób rzetelny i dokładny, z pewnością postępowanie podatkowe będzie tylko czystą formalnością.

Prowadzisz własną firmę? Zgłoś się do nas: biuro księgowe Ursynów