Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Kilka słów o rodzajach marketingu

Rodzaje marketingu to marketing o określonej formie, którą determinuje cel, poziom i stan popytu, stopień pokrycia grup potencjalnych nabywców oraz stosowane narzędzia.

Rodzaje marketingu w kontekście wielkości grupy docelowej:

 • Marketing osobisty – bezpośrednia komunikacja osobista między sprzedawcą / producentem a kupującym / konsumentem;
 • Marketing masowy to strategia rynkowa polegająca na jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb dużej liczby konsumentów za pomocą elementów marketingowych zawierających te same elementy marketingowe;
 • Marketing zróżnicowany – charakteryzujący się tym, że dla różnych grup konsumentów oferowane są różne elementy marketingu, stworzone specjalnie w celu lepszego zaspokojenia potrzeb każdej z grup konsumentów;
 • Target (skoncentrowany) – dla określonej wąskiej grupy potencjalnych konsumentów w trakcie oferowania im produktu o szczególnych cechach, które czynią przedmiot marketingu atrakcyjnym i pożądanym dla określonej grupy konsumentów.

Rodzaje marketingu w kontekście stanu popytu.

W zależności od stanu popytu ustala się następujące rodzaje marketingu:

 • Marketing konwersji. Używany do ujemnego popytu. Rynek jest w stanie ujemnego popytu, jeśli większość potencjalnych nabywców zgadza się na określone koszty, tylko po to, aby wykluczyć ten przedmiot marketingowy z zakupu.
 • Marketing motywacyjny. Używane, gdy istnieje potrzeba zwiększenia popytu na określony przedmiot marketingowy.
 • Remarketing. Używany do malejącego popytu.
 • Marketing nowy (rozwijający się marketing). Stosuje się go, gdy istnieje utajony popyt, który ma miejsce, gdy kupujący ma pragnienie, którego nie może zaspokoić istniejącymi na rynku produktami i usługami.
 • Synchromarketing. Używany w przypadku nieregularnego lub zmiennego popytu. W takim przypadku sprzedaż podlega wahaniom sezonowym, godzinowym i dziennym.
 • Marketing wspomagający. Używany w pełnym zapotrzebowaniu. W tym przypadku potrzeba w pełni odpowiada możliwościom firmy, która jest zadowolona z własnych obrotów handlowych.
 • Demarketing. Używany w przypadku nadmiernego zapotrzebowania. W tym przypadku poziom popytu jest stale i znacznie wyższy niż firma może zadowolić.
 • Counter-Marketing. Stosuje się go w przypadku nieracjonalnego popytu, który stwarza zagrożenie dla dobrobytu całego społeczeństwa lub bezpieczeństwa niektórych jego jednostek (alkohol, broń, papierosy).
 • Marketing wyrównawczy – marketing mający na celu ograniczenie popytu na to, co nieracjonalne lub nielegalne – wszystko, co stanowi zagrożenie dla dobrobytu poszczególnych konsumentów dla grupy konsumentów lub całego społeczeństwa Celem marketingu jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie potrzeby. Metody: podwyższenie kosztów, ograniczenie lub zakaz reklamy, antyreklama, ograniczenie dostępu do produktu, kształtowanie opinii publicznej, negatywne wobec nabywców tego produktu.

Rodzaje marketingu w marketingu mix.

Jako odrębny i dedykowany rodzaj marketingu nie jest przypadkowy – wszystkie te rodzaje marketingu obejmują wypracowanie całego mix marketingu

 • tworzenie towarów,
 • zarządzanie dystrybucją i obecnością w sieci dystrybucji i punktach sprzedaży,
 • zarządzanie cenami
 • promocja poprzez kanał sprzedaży.

Trade marketing – marketing kanałów dystrybucji towarów, mający na celu usunięcie przeszkód w promocji produktu lub usługi w kanale sprzedaży (element „miejsca” w marketingu mix), nienastawiony na budowanie i zarządzanie kanałami sprzedaży i dystrybucji oraz stymulowanie kupujących.

Marketing sprzedaży bezpośredniej jest podobny do marketingu bezpośredniego

Branżowe rodzaje marketingu według segmentów:

 • Marketing usług – działania marketingowe organizacji, których działalność ma na celu czerpanie korzyści ze świadczenia usług;
 • Marketing B2B
 • MSB Marketing – Marketing w segmencie małych i średnich firm
 • HoReCa marketing – marketing segmentu rynku hoteli / restauracji / kawiarni
 • Marketing internetowy – marketing w Internecie, mający na celu usunięcie przeszkód w promocji produktu lub usługi w Internecie;
 • Marketing korporacyjny – marketing segmentu sprzedaży korporacyjnej;
 • Marketing reklamowy – marketing usług w zakresie tworzenia, umieszczania i wypożyczania przekazów reklamowych. Podmioty marketingu usług: kupujący, producenci i dystrybutorzy reklamy. Obiekt marketingowy – przekaz reklamowy;
 • Marketing detaliczny – Marketing punktów sprzedaży detalicznej;
 • Marketing bankowy i marketing finansowy – marketing w segmencie bankowym; tworzenie produktów bankowych i finansowych, ich promocja, zarządzanie ich cenami i dystrybucją;
 • Marketing przemysłowy – marketing przedsiębiorstw przemysłowych i towarów przemysłowych;
 • Marketing usług tworzenia treści – tworzenie treści (teksty, filmy, grafiki, informacje interaktywne), świadczenie usług tworzenia treści, zarządzanie cenami, promocja tworzonych produktów i usług, a także zapewnienie obecności na rynku. Nie należy go mylić z „content marketingiem” – pseudo-koncepcją „dominacji tekstu” w marketingu w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów za pomocą towarów i usług.
 • Performance in marketing – marketing kreacji performance jako element „promocji” w marketingu mix, aktywnie wykorzystywany w MiCE, podczas eventów oraz w marketingu bezpośrednim. Nie myl tego z „performance marketingiem” – pseudo-koncepcją reklamy w Internecie, rzekomo z możliwością tworzenia „najlepszych reklam” i (lub) możliwością obliczenia wskaźników takiej reklamy.

Rodzaje marketingu to marketing o określonej formie, różniący się stopniem pokrycia grup potencjalnych nabywców i stosowanymi przez szereg narzędzi w celu ich badania i wpływania na nich.

Więcej informacji
Informacje dodatkowe znajdziesz na stronie Lembicz.pl – blog o marketingu internetowym, tradycyjnym i biznesie.
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]