Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Klapy dymowe – poznaj ich zastosowanie w przemyśle

Klapy dymowe stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu przeciwpożarowego. Najczęściej montuje się je na dachach budynków przemysłowych, bądź hal produkcyjnych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Klapy tego rodzaju dobierane są po wcześniejszej konsultacji ze specjalistą od zabezpieczeń pożarowych, a także na podstawie obowiązujących obecnie normy. Jakie jest działanie klap dymowych? Jak przebiega proces ich projektowania oraz wdrażania? 

Działanie klap dymowych

Klapa dymowa to urządzenie, którego celem jest odprowadzenie z danego obiektu szkodliwych substancji, dymu oraz ciepła powstających w wyniku pożaru. W momencie pojawienia się ognia, klapy automatycznie się otwierają. Pozwala to na jak najszybsze pozbycie się dymu, który oprócz ograniczania widoczności jest niezdrowy dla ludzkiego organizmu. Zainstalowanie klap dymowych nie tylko pozwala uciec osobom pracującym na terenie obiektu, na którym wybuchł pożar, ale i zapewnia szybsze stłumienie ognia przez straż pożarną. Ponadto doprowadza do obniżenia temperatury dymu w strefie podstropowej, dzięki czemu istnieje mniejsze ryzyko zniszczenia konstrukcji budynku.

Klapy dymowe – zalety:

  • szybkie pozbycie się dymu dzięki automatycznej aktywacji;
  • zabezpieczenie obiektu przed szkodliwymi substancjami, dymem oraz wysoką temperaturą;
  • możliwość automatycznej, bądź ręcznej aktywacji klap;
  • wydłużenie czasu na ucieczkę pracowników;
  • możliwość pełnienia funkcji wyłazów dachowych, okien, które doświetlają wnętrze obiektu, bądź otworów wentylacyjnych (po wcześniejszym zakupie dodatkowego wyposażenia).

Klapy dymowe montowane na dachu dzielą się na dwa rodzaje:

  • klapy punktowe – niezależnie występujące urządzenia;
  • klapy będące częścią pasma świetlnego.

Podstawę takich klap najczęściej wykonuje się ze stali ocynkowanej, która może zostać dodatkowo pomalowana proszkowo na życzenie Klienta. Zastosowanie aluminiowych, lekkich ram, a także pokryć z wysokojakościowego poliwęglanu komorowego zapewnia odpowiednią wytrzymałość produktu. Do najpopularniejszych klap należą te prostokątne oraz okrągłe, które są indywidualnie dostosowywane do specyfiki danego obiektu.

Klapy dymowe, a przepisy budowlane

Według przepisów budowlanych instalacja klap dymowych w budynkach jest konieczna, ponieważ stanowią one element systemu przeciwpożarowego. Zamontowanie tego rodzaju klap niesie za sobą wiele korzyści. Dzięki nim inwestor obniży klasę odporności ogniowej obiektu, przedłuży drogi ewakuacyjne, a także zwiększy powierzchnię stref oznaczonych jako pożarowe.

Zaprojektowanie i wdrożenie klap dymowych w przemyśle

Na samym początku należy określić, jak łatwopalne będą produkty znajdujące się w obiekcie. Kolejnym krokiem jest stworzenie koncepcji systemu oddymiania na podstawie występujących innych systemów ochrony przeciwpożarowej. Podczas tego etapu współpracują ze sobą rzeczoznawca, projektant, technolog oraz inwestor. Ustalają m.in. klasę pożarową budynku, określają sektory oddymiania oraz strefy pożarowe. Bardzo ważne jest tutaj rozmieszczenie klap wentylacyjnych. W razie pojawienia się dymu zostanie on skierowany właśnie do wentylacji. Następnie specjaliści tworzą scenariusz pożarowy, którego zadaniem jest opis sposobu działania całego systemu przeciwpożarowego.

Następnym krokiem jest ustalenie ilości oraz wielkości potrzebnych klap dymowych. Ze względu na rozmiar powierzchni hali, obciążenia ogniowe oraz odległość między sąsiadującymi budynkami, klapy dymowe najczęściej umieszcza się na dachu danego obiektu. Warto również wziąć pod uwagę występowanie jakichkolwiek zmian ciśnienia, czy powstawania zawirowań powietrznych, które mogą przyczynić się do niekorzystnego wpływu na oddymianie.

Otwieranie klap dymowych jest kluczowym momentem w sytuacji, w której konieczne jest oddymianie. Dlatego bardzo istotne są ich prawidłowe instalacje, dzięki którym klapy będą działać bez zarzutu. Podczas montażu należy wziąć pod uwagę, że klapy dymowe nie mogą się odkształcać pod wpływem wysokich temperatur. Ponadto nie mogą zostać obciążone np. śniegiem.

Jak widać, klapy dymowe są nieodzownym elementem każdego prawidłowo działającego systemu przeciwpożarowego. Istotne jest, aby posiadały odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich wykonanie w zgodzie z obowiązującymi normami. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób pracujących na terenie danego obiektu, warto nie tylko wdrożyć klapy dymowe, ale i zadbać o podział budynku na strefy oddymiania, a także regularnie sprawdzać prawidłowe działanie całego układu przeciwpożarowego w celu uniknięcia jakichkolwiek kłopotów związanych z pogorszeniem zdrowia pracowników.