Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Jaki jest termin wyznaczenia faktury?

Praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury opłacane przelewem (z odroczonym terminem płatności) chcą, aby zapłata została wykonana jak najszybciej. Niestety nie zawsze krótki termin płatności jest realny dla kontrahenta, dlatego w trakcie wyznaczania daty zapłaty, trzeba wziąć pod uwagę takie zmienne jak święta, dni wolne od pracy i inne okoliczności. Bez względu na to czy przedsiębiorca rozlicza się samodzielnie, wykorzystuje księgowość online lub tradycyjną, odpowiednie wyznaczenie terminu zapłaty za usługę lub produkt jest kluczową kwestią.

Wyznaczenie terminu płatności faktury – co warto wiedzieć?

W przypadku nawiązania współpracy z nowym partnerem biznesowym, szczególnie ważne jest ustalenie wszystkich terminów płatności. W najlepszej sytuacji są podmioty, które wyznaczyły datę do 7 dni. Wynika to m.in. z braku potencjalnych problemów z płynnością finansową. Oczywiście czas oczekiwania na płatności musi znaleźć się także w umowie, która reguluje współpracę między obiema stronami.

Kolejnym, często wyznaczonym terminem płatności na fakturze jest 14 dni. Taki okres może okazać się najlepszym wyborem w sytuacji, gdy kontrahent również czeka na płatność, z której będzie regulował naszą fakturę.

Pozostałe informacje o wyznaczaniu terminu zapłaty

Duże podmioty, które współpracują ze sobą od wielu lat, przeważnie wyznaczają dłuższy termin płatności. Zazwyczaj jest to 30 dni. Maksymalny termin, w jakim kontrahent powinien uregulować zobowiązania wynosi z kolei 60 dni. W rzadkich przypadkach może okazać się, że na fakturze nie ma terminu zapłaty. Co w takiej sytuacji? Kontrahent musi uregulować należność niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zapłaty, czyli osobnego dokumentu.

Bez względu na to czy przedsiębiorca wykorzystuje księgowość online, czy tradycyjną powinien pilnować wszystkich terminów płatności i odpowiednio reagować, gdy zostaną przekroczone.