Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Jak zorganizować transport osoby zmarłej?

W przypadku transportowania zwłok bardzo istotne są warunki, w jakich się je przewozi. Wyspecjalizowane zakłady pogrzebowe na ogół dysponują sprzętem i pojazdami, dzięki którym wszystko może odbywać się według obowiązujących przepisów. Przede wszystkim chodzi o właściwe utrzymanie higieny. Natomiast na długich trasach priorytetem jest zapobieganie rozkładowi. Jak organizowany jest transport zmarłej osoby?

Jak odbywa się przewóz zmarłej osoby?

Podczas konieczności przetransportowania zwłok najlepszym wyjściem jest zlecenie tego wyspecjalizowanemu zakładowi pogrzebowemu. Do tego niezbędne jest udzielenie takiej firmie upoważnienia do reprezentowania rodziny zmarłego podczas kolejnych etapów tego działania.

Transport zwłok wymaga przestrzegania licznych przepisów i zastosowania się do konkretnych standardów. Upoważnione do tego zakłady pogrzebowe, takie jak Dom Pogrzebowy Szadkowski, dysponują odpowiednimi pojazdami. Przede wszystkim wnętrze samochodu służącego do takich przewozów powinno być wyłożone materiałem, który się łatwo dezynfekuje. Do przewozu zwłok używa się specjalistycznej trumny. Podczas transportu powinna ona być stabilna. Do tego służą specjalne umocowania.

Jeżeli przewóz odbywa się z jednej miejscowości do innej, leżącej w odrębnym województwie, to do tego potrzebna jest pozwolenie starosty lub prezydenta miasta. Natomiast transport zza granicy wymaga stosownego zezwolenia od konsula danego kraju. Potrzebne jest też zaświadczenie lekarskie, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej. W przypadku zgonu z powodu wypadku, zabójstwa lub samobójstwa wywóz zwłok z danego kraju powinien się odbyć po zakończeniu czynności operacyjnych, które prowadzi w takich przypadkach policja, lekarz sądowy czy sąd.

Przewóz zwłok przez granice państwowe

Przewozy zwłok przez granice państw wymagają załatwienia wielu formalności. Odpowiednie dokumenty trzeba przedłożyć władzom państwa, gdzie planowany jest pochówek oraz tym, przez które zwłoki będą transportowane. Nad wszystkim czuwają graniczni inspektorzy sanitarni. Podobne wymogi istnieją co do przewozu urny z prochami.

Oprócz stosownych pozwoleń od władz podmioty przewożące zwłoki powinny mieć zaświadczenia lekarskie, w których wyklucza się chorobę zakaźną jako przyczynę śmierci. Jeżeli ktoś zmarł na taką chorobę jak dżuma, cholera, dur wysypkowy, gorączkę krwotoczną, wąglik, trąd czy podobne zakaźne choroby, to pozwolenie na przewóz nie jest wydawane. Przewóz szczątków może się odbyć dopiero za 2 lata od chwili śmierci.