Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne – zadbaj o swoją przyszłość!

Pochłonięci codziennymi obowiązkami prawie całkowicie zapominamy o upływie czasu i zbliżającej się starości. Warto już dziś pomyśleć o swojej przyszłości i zadbać o godną emeryturę. Czym jest dodatkowe ubezpieczenie emerytalne i co dzięki niemu możemy zyskać?

Ubezpieczenie emerytalne – co oferuje nam państwo?

Ubezpieczenie emerytalne jest jednym z rodzajów ubezpieczeń społecznych w Polsce. Do instytucji ubezpieczeniowej, czyli ZUS-u, co miesiąc wpływają składki na ubezpieczenia społeczne, których płatnikami są pracodawcy i pracownicy. Zgodnie z przyjętymi założeniami z płaconych składek wypłacane są na bieżąco świadczenia emerytalne. Prawo do niniejszego świadczenia uzyskuje się w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ubezpieczenie emerytalne ma na celu zapewnienie środków finansowych w razie niezdolności do wykonywania pracy spowodowanej starością. Składka na państwowe ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% wynagrodzenia. Niestety polski system emerytalny posiada wiele wad, które przyczyniły się do utraty zaufania społeczeństwa względem ZUS-u. Obecnie znaczący problem stanowi zbyt duża ilość osób uprawnionych do emerytury w porównaniu do jednostek pracujących i płacących składki, co powoduje stopniowe powiększanie się deficytu budżetowego.

Wielu młodych Polaków, mając na uwadze niestabilną sytuację gospodarczą w kraju, nie wierzy, że kiedykolwiek otrzyma emeryturę i stara się zabezpieczać swoją przyszłość samodzielnie, decydując się np. na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Ponadto osoby pobierające obecnie emerytury bardzo często narzekają, że są one za niskie, co uniemożliwia realizację wielu potrzeb. Różnica jest widoczna szczególnie wówczas, kiedy kończymy pracę zawodową przyzwyczajeni do przyzwoitych zarobków i chcemy zachować dotychczasowy komfort życia, co często staje się niemożliwe na emeryturze.

Dlaczego warto posiadać prywatne ubezpieczenie?

W dzisiejszych czas na rynku dostępna jest szeroka oferta ubezpieczeń, które pozwalają na zapewnienie sobie ochrony w rozmaitych sferach życia. Krajowy system ubezpieczeń, pomimo że powinien chronić nas przed wieloma zagrożeniami, często nie spełnia naszych oczekiwań. Dobrym przykładem jest publiczne ubezpieczenie zdrowotne, które teoretycznie zapewnia stały dostęp do placówek NFZ, natomiast w praktyce musimy długo czekać na wizytę u lekarza lub miejsce w szpitalu. Wielu Polaków, chcąc zagwarantować sobie godny byt, kupuje prywatne ubezpieczenia, wśród których największym zainteresowaniem cieszą są:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby,
  • dodatkowe ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie szpitalne.

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne – co można zyskać?

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne to produkt, który łączy w sobie dwie funkcje – ubezpieczeniową i oszczędnościową. Co to oznacza w praktyce? Odprowadzając składki do prywatnej instytucji ubezpieczeniowej, otrzymujemy ochronę ubezpieczeniową, której przedmiotem jest życie, oraz gromadzimy środki na emeryturę. Dzięki świadczeniu wypłaconym z dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego będziemy mogli cieszyć się spokojną starością, bez obaw o brak pieniędzy.

Dodatkowa emerytura pozwoli nam na realizację swoich marzeń, takich jak np. wyjazd na wymarzone wczasy czy pobyt w renomowanym uzdrowisku. W ramach dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego otrzymujemy również wsparcie finansowe dla naszej rodziny na wypadek naszej śmierci, które pozwoli im na utrzymanie poziomu życia na dotychczasowym poziomie.

Ponadto wiele firm ubezpieczeniowych oferuje swoim klientom rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na bardzo korzystnych warunkach, co pozwala na uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia przed różnymi zdarzeniami losowymi. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, dobrze jest zapoznać się z przynajmniej kilkoma propozycjami. Nie bez znaczenia jest także dokładne przestudiowanie umowy, dzięki czemu będziemy posiadali wiedzę m.in. na temat sytuacji, które nie są objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela.