Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Przebieg mediacji rodzinnej

Jakie są możliwości, procedury, aby szybko i skutecznie rozwiązać konflikt rodzinny? Spory między małżonkami, rodzicami a dziećmi zdarzają się mniej lub bardziej regularnie. Czasami wydaje się, że nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie. Wówczas na horyzoncie pojawia się mediacja z mediatorem na czele. Decydując się na tego typu postępowanie, można szybko wypracować wspólny kompromis.

Po naruszeniu relacji rodzinnych komunikacja może wydawać się bardzo utrudniona. Co w takiej sytuacji powinny zrobić strony konfliktu rodzinnego, aby się ze sobą porozumieć? Z pewnością powinni spróbować mediacji. Postępowania, dzięki któremu mogą dojść do porozumienia bez konieczności obecności sędziego, prawników i innych pośredników. Wystarczy obecność mediatora. Osoba ta jest pośrednikiem między stronami sporu, jest to osoba neutralna, bezstronna, dlatego tym bardziej łatwiej będzie rozwiązać problemy psychologiczne i prawne pojawiające się np. podczas rozwodu.

Mediacje rodzinne to proces, który możemy podzielić na kilka etapów.

Etap 1. Najważniejszym i najtrudniejszym punktem w mediacji rodzinnej jest zaangażowanie. Jeśli strony konfliktu są gotowe do negocjacji pokojowych, muszą pokazać, że zarówno jednej, jak i drugiej stronie na tym zależy. Mediacja rodzinna rozpoczyna się dopiero po wyrażeniu zgody przez obie strony. Tylko wtedy można poinformować mediatora o tym, by zacząć postępowanie mediacyjne.

Etap 2. Etap akceptacji. Na tym etapie obie strony dochodzą do wniosku, że nikt nie jest winny tego, co się stało. To bardzo ważne, by strony były tego świadome. Zganianie na drugą osobę całej winy nie doprowadzi do porozumienia, a jedynie wydłuży mediację co najmniej o kilka spotkań.

Etap 3. Rozwiązuje się problem z konkretnym planem. W przypadku rozwodu małżonków, strony ustalają, kto będzie wychowywał dzieci, ile będą wynosiły alimenty, jak często dzieci będą przebywały u ojca/matki itp. Spraw do omówienia jest naprawdę sporo i można dojść do kompromisu, o ile rodzice będą kierować się dobrem dzieci. Wszystko można ustalić, omówić, dogadać się.

Etap 4. Ostatni etap to ustalanie spraw finansowych. W sporach rodzinnych to jeden z najważniejszych elementów, ponieważ to właśnie pieniądze powodują, że rodzina zaczyna się rozpadać. Czasami bywa tak, że wszystko jest już ustalone i wydaje się, że postępowanie mediacyjne przyniosło zamierzone efekty, a na ostatnim etapie, kiedy ustalane są sprawy finansowe, wszystko zaczyna się od początku. Trzeba zachować zimną krew i na spokojnie podejść do tematu. W tym momencie mediator może się wykazać. Tak podejść do tematu, by uświadomić stronom konfliktu, że sprawy finansowe można omówić w spokoju i z uwzględnieniem potrzeb każdej ze stron.

Przebieg mediacji rodzinnej przebiega mniej więcej we wskazanych wyżej czterech etapach. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego problemu i etapy te mogą przybrać inną formę, może ich być mniej lub więcej.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]