Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Jak ochronić przetwornik wagi przed przeciążeniem

Rola przetwornika wagi, określanego też czasem jako czujnik wagowy, jest nie do przecenienia. Bez niego nie sposób byłoby dokonywać dokładnych pomiarów. Jednak aby czerpać korzyści z użytkowania tego typu sprzętu, musi on działać dokładnie, i przede wszystkim, być sprawny. Dlatego też stosuje się zabezpieczenia przed przeciążeniem. Kiedy warto wdrożyć to rozwiązanie i na czym ono polega?

Kiedy czujnik wagowy jest zagrożony?

Zacznijmy od wyjaśnienia, kiedy czujnik wagowy jest rzeczywiście zagrożony. Otóż wtedy, kiedy dojdzie do przekroczenia granicy jego maksymalnej nośności. Im mniejsza maksymalna nośność, tym łatwiej o przeciążenie i uszkodzenie urządzenia. Wynika to nie tylko z tego, że po prostu niżej ustawiona granica oznacza mniejszą wytrzymałość sprzętu. Rzecz w tym, iż dopuszczalne przekroczenie granicy jest proporcjonalne do wartości maksymalnej nośności. Innymi słowy, czujnik wagowy o nośności rzędu 20 kg można przeciążyć w bardzo łatwy sposób, na przykład upuszczając na niego pęk kluczy.

Powyższa sytuacja, w której klucz upada na przetwornik, to zwykle wypadek. Warto zabezpieczać się przed wypadkami, przez co zabezpieczenia czujników wagowych mają zastosowanie tak naprawdę zawsze. Jednak szczególnie przydatne są w sytuacji, gdy specyfika zadania wypełnianego przez przetwornik wymaga obciążania go w sposób dynamiczny. Obciążenie impulsowe to zawsze ryzyko przekroczenia dopuszczalnej nośności. Ponadto nie zawsze znane są dokładne wartości obciążeń. W takich przypadkach warto stosować zabezpieczenia nawet przy obciążeniu statycznym.

Ograniczniki i pakiety sprężyn

W celu zabezpieczenia czujnika wagowego stosuje się zwykle ograniczniki mechaniczne. Ich zadaniem jest uniemożliwienie ruchu przetwornika w przypadku osiągnięcia określonego poziomu obciążenia. Najczęściej ogranicznik ustawia się na poziomie od 120 do 150% przemieszczenia nominalnego. Nie ogranicza to prawidłowej pracy przetwornika, a jednocześnie stanowi zabezpieczenie. Alternatywą jest pakiet sprężyn, który działa nieco inaczej. Powoduje on zwiększenie zakresu ugięcia układu oraz amortyzuje obciążenia udarowe.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]