Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Co kryje się pod hasłem ochrona elektroniczna?

Nowoczesne technologie znacząco poprawiają poziom bezpieczeństwa ludzi oraz mienia. Ochrona elektroniczna jest coraz popularniejszym rozwiązaniem stosowanym nie tylko przez obiekty państwowe czy publiczne ale też w prywatnych domach . Na czym to dokładnie polega?

Profesjonalny system zabezpieczeń

Elektroniczna ochrona to nic innego jak ciągłe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez urządzenia i systemy alarmowe zainstalowane na danym obiekcie. Sygnały te trafiają do stanowisk monitorujących i jeśli dochodzi do jakichkolwiek naruszeń bezpieczeństwa informacje o zagrożeniu przekazywane są do jednostek interwencyjnych, policji, straży pożarnej bądź pogotowia ratunkowego. O wykrytych nieprawidłowościach są też informowani właściciele danego obiektu lub inne upoważnione osoby. Cały proces nadzorowania i przekazywania informacji powinien się odbywać zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami.

System ochrony elektronicznej, oferowany przez omega-security.pl, jest projektowany tak, by na wszelkie potrzeby klienta. Usługa obejmuje najczęściej kontrolę dostępu oraz ochronę przed włamaniem, napadem, zniszczeniem mienia, pożarem.

Na system ochrony elektronicznej składają się alarmy, czujki (np. ruchu albo przeciwpożarowe), profesjonalny monitoring, zabezpieczenia antywłamaniowe. Firma odpowiedzialna za ochronę zajmuje się nie tylko projektowaniem systemu, ale też późniejszą jego obsługą i konserwacją, a jeśli zachodzi taka konieczność, zapewnia wsparcie wykwalifikowanej jednostki interwencyjnej.

Monitoring wizyjny

Nie zawsze chroniony obiekt wymaga stałej obecności agentów ochrony. W takich przypadkach najpopularniejszym rozwiązaniem jest monitoring wizyjny. Jest to system, który rejestruje obraz z kamer, dzięki czemu w razie popełnienia przestępstwa możliwe jest szybkie znalezienie sprawcy, a cyfrowy zapis z kamery jest traktowany jako pełnoprawny dowód.

System kamer może być uzupełniony czujkami – alarm zostaje uruchomiony, jeśli na obiekcie pojawia się intruz. Dzięki dodatkowej weryfikacji zapisu interwencja podejmowana jest tylko w momencie prawdziwego zagrożenia, a nie wskutek fałszywego alarmu. Systemy tego typu bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych i potencjalnie niebezpiecznych (np. przejście podziemne w godzinach nocnych), a na jakość ochrony nie ma wpływu brak oświetlenia czy kiepskie warunki atmosferyczne.