Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Zasady BHP w miejscu pracy

Każdy pracownik ma prawo wykonywać swoje obowiązki służbowe w bezpiecznych warunkach, które musi zapewnić pracodawca. Jest to podyktowane odpowiednimi przepisami prawa pracy oraz rozporządzeniami poszczególnych ministerstw. Jakie zasady BHP w miejscu pracy muszą zostać spełnione, aby bezpieczeństwo zostało zapewnione, a w razie wypadku firma nie została pociągnięta do odpowiedzialności karnej i finansowej?

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Głównym obowiązkiem pracodawcy w zakresie bhp jest takie zorganizowanie każdego ze stanowisk pracy, aby pracownik nie był narażony na niebezpieczeństwo. Dotyczy to zwłaszcza osób zajmujących się obsługą maszyn, pracujących z niebezpiecznymi substancjami czy narażonych na działanie szkodliwych czynników jak uciążliwy hałas czy pyły. Pracownik musi zostać poinformowany o potencjalnych zagrożeniach oraz przeszkolony pod kątem każdego z wyspecjalizowanych stanowisk, tak aby posiadać wymaganą wiedzę oraz umiejętności. Dlatego jednym z obowiązków pracodawcy jest albo zatrudnienie wykwalifikowanej osoby albo zapewnienie jej odpowiedniego szkolenia. Do tego należy stosować dopasowane instrukcje bhp, w których znajdują się między innymi informacje dotyczące czynności, które należy podjąć przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy, tego jak powinna wyglądać bezpieczna praca oraz jak postępować w sytuacjach awaryjnych.

Pracodawca powinien też sprawować nadzór nad tym, czy zasady bhp w miejscu pracy są przestrzegane przez pracowników oraz w razie potrzeby wydawać polecenia oraz podejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w firmie.

Stosowanie dopasowanych oznaczeń

W budynku, w którym mieści się firma, muszą znaleźć się profesjonalne znaki bhp. Podstawowe tabliczki dla każdego zakładu to znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, które są potrzebne do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i akcji ratunkowej w razie zagrożenia. Umieszcza się je w widocznych miejscach mniej więcej na linii wzroku. Stosuje się je między innymi do oznaczania wyjść ewakuacyjnych, kierunków ewakuacji oraz punktów w których umieszczony jest sprzęt gaśniczy oraz telefony alarmowe.

Dodatkowo w każdym miejscu pracy należy zastosować znaki bhp dopasowane do charakteru pracy oraz rodzaju zagrożeń. Mogą to być zatem:

  • znaki nakazu dotyczące na przykład wymogu noszenia odzieży ochronnej czy stosowania rękawic,
  • znaki zakazu zabraniające pewnych czynności, jak między innymi zakaz zastawiania, wchodzenia albo pracy z wysoka temperaturą
  • znaki ostrzegawcze informujące o potencjalnym niebezpieczeństwie
  • znaki ratunkowe wskazujące na rozmieszczenie apteczki, defibrylatora oraz telefonu alarmowego
  • oznaczenia substancji chemicznych stosowanych w zakładzie

Dzięki znakom bhp pracownik w łatwy i szybki sposób dostaje informacje na temat tego, jak się zachować w danym miejscu oraz może pracować w bezpiecznych warunkach.

Prawa i obowiązki pracownika

Jeżeli chodzi o przepisy bhp, pracownicy także mają swoje obowiązki w tym zakresie. Przede wszystkim muszą oni zapoznać się z zasadami panującymi w zakładzie i się do nich stosować. Nie mogą korzystać z maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem, ignorować poleceń pracodawcy, muzą stosować środki ochrony osobistej przydzielone do stanowiska, wykonywać badania lekarskie oraz zgłaszać wszelkie usterki oraz nietypowe sytuacje, które mogą być źródłem zagrożenia.

Pracownik ma też oczywiście swoje prawa. Może na przykład odmówić wykonywania obowiązków i poleceń jeżeli uważa, że naruszają one zasady bhp i mogą zagrażać jego zdrowiu albo życiu. W przypadku wystąpienia awarii albo niebezpiecznej sytuacji pracownik może oddalić się ze swojego stanowiska lub całkowicie opuścić teren obiektu w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Zatrudniona osoba może też zgłaszać uwagi dotyczące bhp oraz zgłaszać naruszenia do inspekcji pracy.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]