Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Orzeczenie winy przy rozwodzie – od czego zależy i jakie są konsekwencje?

Orzeczenie winy przy rozwodzie należy do obowiązku sądu, chyba że rozwodzący się małżonkowie w swoim pozwie rozwodowym wystąpią o formę bez orzekania o winie. Ale wystarczy, że jedno z małżonków wniesie pozew z orzeczeniem winy, sąd musi przychylić się do tego wniosku. Sprawy z orzekaniem winy za rozpad pożycia są najczęściej znacznie bardziej skomplikowane, trwają dłużej, a co najważniejsze skutkują określonymi konsekwencjami.

Wina w orzeczeniu rozwodowym

Sąd w trakcie procesu rozwodowego z orzekaniem o winie wskazuje, który z małżonków jest winien rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd stwierdza, że:

  • winę ponosi jedno z małżonków
  • winę ponoszą oboje małżonkowie
  • żadne z małżonków nie ponosi winy

Jako pojęcie winy w orzecznictwie rozwodowym uznaje się takie działanie, lub jego zaniechanie, które powstaje na skutek woli jednego z małżonków, które narusza obowiązki wynikające z przepisów prawa albo z dobrych praktyk i zasad współżycia społecznego a prowadzi do pełnego i trwałego rozpadu pożycia.

W trybie orzekania o winie istotne jest, że wina małżonków nie musi być skutkiem świadomego działania, wystarczy tu wskazanie skutków danego działania, czyli pokazania konsekwencji nawet nieumyślnych działań, lub ich zaniechania. Chyba, że małżonkom przypisze się działanie w stanie niepoczytalności, wówczas winy się nie przypisuje. Winę wskazuje się również wówczas, gdy jedno z małżonków świadomie wprowadza się w stan zaburzenia psychicznego poprzez stosowanie używek czy narkotyków.

Jak powstaje naruszenie obowiązków małżeńskich?

Aby sąd mógł przypisać winę jednemu z małżonków, musi wskazać sposób naruszenia obowiązków małżeńskich. Jaka zatem obowiązuje definicja tych obowiązków? Obowiązki małżeńskie to zarówno te, które funkcjonują w systemie prawnym jak i te, które wynikają z zasad współżycia społecznego, może to być:

  • naruszenie wspólnego pożycia
  • wzajemnej pomocy
  • lojalności
  • wierności
  • współdziałania na rzecz dobra rodziny
  • naganne zachowanie względem współmałżonka, dzieci czy bliskich

Gdy sąd stwierdzi w wyroku winę jednego lub obojga małżonków oznacza to, że powstaje negatywna ocena moralna ich postępowania, a to pociąga za sobą skutki prawne. W toku procesu rozwodowego z orzeczeniem o winie sąd nie wartościuje jednak i nie stopniuje oceny winy, nie ma tu więc znaczenia, czy któraś ze stron jest bardziej lub mniej winna. Sąd decyduje o wyłącznej winie jednego z małżonków, obojga lub nikogo.

Wyłączna wina jednego z małżonków

Gdy sąd orzeka winę jednego z małżonków oznacza to, że to właśnie on stoi za rozpadem związku. Najczęściej spotykanymi obszarami, w których wyróżnia się przyczyny rozpadu małżeństwa są: obszar uczuć, obszar ekonomiczny oraz obszar fizyczny. Zwykle jednak wszystkie te strefy przenikają się wzajemnie i dotykają kilka z obszarów życia rodzinnego.

Jakie konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie?

Jeżeli stroną wnoszącą o rozwód jest ta, która ponosi winę za rozpad relacji, a druga strona nie zgadza się na rozwód – nie może on zostać sfinalizowany, chociaż istnieje kilka wyjątków od tej zasady. Każdy rozwód z orzeczeniem winy skutkuje pojawieniem się konsekwencji, często nieprzewidywalnych. Przede wszystkim wina ma wpływ na decyzje sądu w kwestii opieki nad dziećmi. Na szczęście sama wina nie musi spowodować pozbawienia praw rodzicielskich, ich zawieszenia czy ograniczenia. Niemniej, gdy powstaje wina sąd musi niezwykle dokładnie zbadać czy ten z rodziców będzie sprawował opiekę na dzieckiem mając na względzie jego pełne dobro.

Ważną konsekwencją orzeczenia o winie rozkładu związku małżeńskiego jest podział obowiązku alimentacyjnego. Ta strona, która została uznana bezwzględnie winna rozpadu nie może ubiegać się od drugiej strony, niewinnej, alimentów. Jednocześnie strona niewinna ma prawo ubiegać się o alimenty od strony winnej i uzyskać je z całą pewnością, jeżeli rozwód skutkuje dla niej pogorszeniem się warunków materialnych życia po rozwodzie. Jednocześnie nie musi to być w pełni znaczenia tego słowa niedostatek czy ubóstwo. Powstały obowiązek alimentacyjny obowiązuje bezterminowo, chyba że strona, której przyznano alimenty wchodzi ponownie w związek małżeński. Małżonek, które jest winny rozpadowi małżeństwa nie może ubiegać się o alimenty nawet wtedy, gdy to on pozostaje w niedostatku.

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy jest zwykle długa, trudna i bardzo stresująca. Sąd musi zbadać wątek winy a to oznacza, że powołuje świadków: rodzinę, przyjaciół, znajomych, często przełożonych. Bada prywatne, intymne wątki, o których nikt nie chce publicznie się wypowiadać. Na szczęście tego rodzaju sprawy odbywają się z wyłączeniem jawności więc współmałżonkowie mogą liczyć, że ich najbardziej intymne sprawy pozna wąskie grono osób. W takiej sprawie często potrzebna jest pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Dobry adwokat rozwody Łódź może pomóc nam we wszystkich formalnościach oraz w przejściu przez sprawę rozwodową, która bardzo często bywa trudna i wyczerpująca.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]