Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Opieka naprzemienna nad dzieckiem – jak ją ustanowić?

Wraz ze eks-małżonkiem myślicie o ustanowieniu naprzemiennej opieki nad swoimi dziećmi? Podpowiadamy, co należy wiedzieć o instytucji naprzemiennej opieki nad dzieckiem i w jaki sposób można ją ustanowić.

Co rozumiemy poprzez opiekę naprzemienną?

Opieka naprzemienna co prawda nie jest instytucją uregulowaną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jednak pojawia się w sprawach sądowych dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców. Poprzez instytucję tę rozumiemy fakt, że dziecko spędza czas naprzemiennie u każdego rodzica w następujących po sobie cyklach czasowych, które najczęściej wynoszą jeden pełny tydzień.

Czy sąd może narzucić opiekę naprzemienną?

Teoretycznie może się zdarzyć tak, że sąd, mimo braku zgody jednej ze stron narzuci rodzicom rozwiedzionym naprzemienną opiekę nad dziećmi. W praktyce zdarza się to jednak bardzo rzadko, a to z następujących powodów:

  • wielu sędziów podchodzi sceptycznie do tego rozwiązania, ponieważ opieka naprzemienna nie jest instytucją wprost określoną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
  • sąd często wykazuje tradycyjne podejście, które zakłada stały pobyt dziecka u jednego z rodziców i wyznaczony czas widywania się z drugim;
  • przy braku porozumienia stron zachodzi uzasadniona obawa, że takie rozwiązanie nie byłoby korzystne dla dziecka.

Niemniej jednak może zdarzyć się, że sąd wyda orzeczenie, które nakaże opiekować się dziećmi naprzemiennie. Zwykle dzieje się tak po wysłuchaniu stanowiska dziecka, przeprowadzeniu u niego badań psychologicznych, a także ustaleniu zdolności obojga rodziców do sprawowania naprzemiennej pieczy. Jeśli biegli uznają, że opieka naprzemienna będzie dla dziecka najkorzystniejszym rozwiązaniem, wówczas sąd może nakazać stosowanie właśnie tego typu opieki nad dziećmi.

Kiedy najczęściej stosuje się opiekę naprzemienną?

Opieka naprzemienna najczęściej jest efektem porozumienia się eks-małżonków w kwestii sprawowania pieczy nad dziećmi, do której przychyla się sąd. Warto podkreślić jednak, że aby doszło do przedstawienia wspólnego stanowiska o sprawowaniu nad dzieckiem naprzemiennej pieczy, eks-małżonkowie muszą zachować zdolność do współpracy i pozostać przynajmniej w neutralnych stosunkach, bez eskalowania między sobą negatywnych emocji.

Opieka naprzemienna a alimenty

Ustalenie opieki naprzemiennej ma wpływ na kwestię alimentów. Jeżeli oboje rodzice są w stanie dojść do porozumienia i zadeklarują ponoszenie kosztów utrzymania dziecka równo po połowie, sąd może przychylić się do takiej decyzji. Są jednak sytuacje, w których sąd może nakazać płacenie alimentów, w szczególności, kiedy:

  • rodzice nie są w stanie porozumieć się co ponoszenia kosztów utrzymania dzieci;
  • pomiędzy zarobkami rodziców występuje wyraźna dysproporcja;
  • tylko jedno z rodziców ponosi pewne stałe koszty opieki nad dzieckiem, np. koszty edukacji.

Opieka naprzemienna jest zatem w dużej mierze kwestią mediacji pomiędzy eks-małżonkami. W przypadku burzliwych relacji obojga rodziców pomocny okaże się adwokat rodzinny – Wrocław i inne miasta Dolnego Śląska to rejon, w którym możesz skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów i radców prawnych współpracujących z Dolnośląskim Holdingiem Prawnym.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]