Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Jak przebiegają poszczególne stadia alkoholizmu?

Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych trapiących ludzkość w całej jej dotychczasowej historii. Uzależnienie od alkoholu dotyczy osób w każdym zakątku ziemi i prawdopodobnie pochłonęło więcej ofiar niż wszystkie dotychczasowe wojny czy pandemie. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia z powodu alkoholizmu na świecie co 10 sekund umiera człowiek. Aby rozpocząć walkę z tym problemem, należy jednak odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania związane z przebiegiem choroby alkoholowej.

Jaka jest granica między normą a nadużyciem?

Między dobrą zabawą połączoną z większym spożywaniem okazjonalnym, a chorobą alkoholową nie ma wyraźnej granicy. Wiele osób przez lata oszukuje samych siebie i swoich bliskich, iż nie ma w ich życiu problemu alkoholowego. Tacy ludzie sugerują, że bez przeszkód wewnętrznych mogliby odstawić procenty, lecz piją, gdyż mają na to ochotę. Badania pokazują, że w większości przypadków u ludzi pijących z większą częstotliwością i stale, w pewnym momencie pojawią się symptomy alkoholizmu. Gdy zostaną opanowane i powstrzymane, uda się uniknąć nałogu. Jeśli zagrożona osoba zignoruje pojawiające się oznaki i w porę nie zatrzyma postępującego mechanizmu uzależniania, wywoła on w mózgu lawinę nie do samodzielnego zatrzymania.

Amerykański psycholog i socjolog Ronald A. Ruden w swoich badaniach naukowych wyjaśnia mechanizm uzależnienia od alkoholu. W organizmie człowieka pijącego zaburzona zostaje równowaga dopaminy i serotoniny regulującej samopoczucie. W taki sposób niejako oszukujemy mózg. Jeśli zdarza się to często, na stałe zaburza się równowaga nadmienionych składników destabilizując pracę mózgu, który domaga się kolejnych dawek dopaminy. Po pewnym czasie, przyjemność zaczyna być identyfikowana przez mózg tylko z zawyżonymi dawkami dopaminy skojarzonymi jako procentowe trunki – inne naturalne przyjemności są wypierane. W takiej sytuacji wszelkie próby samokontroli zawodzą i pozostaje terapia, a gdy jej zabraknie, zupełna degeneracja osoby uzależnionej. Ruden wskazuje, iż znakomitym sposobem na orientację w poziomie uzależnienia i dobrym jego miernikiem jest podział na stadia, inaczej zwane fazami alkoholizmu.

Jak przebiegają stadia alkoholizmu?

Współcześnie najpopularniejszym podziałem wyróżniającym stadia alkoholizmu jest ten opracowany przez światowej sławy fizjologa i eksperta biostatystyki Elwina M. Jellinka w 1960 roku. Wspomniany podział określa 4 poziomy uzależnienia. W pierwszym stadium zwanym okresem prealkoholizmu lub wstępnym osoba tylko nieznacznie odbiega od norm społecznych, trudno zidentyfikować ją jako nałogowca. U takich osób picie jest odskocznią od codzienności, dobrym sposobem na relaks i receptą na stres związany z życiem zawodowym czy prywatnym. Faza ta trwać może wiele lat i u znacznej części ludzi zaczyna się w młodym wieku. Osoba zagrożona, jeśli będzie starać się kontrolować, może pozostać w tym stadium większą część życia jeśli jednak przekroczy pewną ilość spożycia wejdzie w fazę drugą zwaną stadium ostrzegawczym. Na tym etapie, człowiek zagrożony chorobą alkoholową stale szuka okazji do spożycia procentów. Często organizuje wyjścia alkoholowe, z czasem zaczyna pić samotnie i w ukryciu przed bliskimi.

Faza ostrzegawcza zgodnie z teoriami Jellinka często przechodzi w trzecie stadium – ostre, znane też jako krytyczne. Dotknięta tego typu alkoholizmem osoba traci kontrolę nad swoimi działaniami. Uzależniony zaniedbuje stosunki z najbliższymi, swoje obowiązki zawodowe i traci pasje, które stają się zbędne przy atrakcji jaką jest rausz alkoholowy. Bez pomocy zewnętrznej stadium ostrzegawcze kończy się samobójstwem lub przechodzi w czwarte – stadium chroniczne. Cechuje się ono wielodniowymi ciągami alkoholowymi, podczas których dochodzi do nieustannego picia alkoholu. Następuje całkowita degeneracja społeczna, psychiczna i zdrowotna chorego. Alkohol staje się dla uzależnionego codziennością, a każde odstawienie powoduje bolesne skutki w postaci drgawek, zespołu odstawienia i komplikacji psychicznych. Jeśli w tej fazie chory nie otrzyma natychmiastowej pomocy, najpewniej czeka go śmierć z nadużycia, samobójstwa lub innych szkód w organizmie pośrednio wywołanych alkoholem.

Czy są inne podziały faz alkoholizmu?

Oprócz nadmienionego podziału honorowanego przez WHO istnieją też inne zestawienia stadiów alkoholizmu. Jednym z nich jest podział polskiego autora Roberta Tabusa, który sam przebył i pokonał chorobę alkoholową i na podstawie tych doświadczeń sformułował nowy schemat. Tabus zaproponował skalę uzależnienia od alkoholu składającą się z 13 jedno lub kilku zdaniowych punktów. De facto rozbijają one teorię Jellinka na mniejsze części i uszczegóławiają ją, podając informacje w dużo prostszej, skrótowej formie pozbawionej naukowych terminów.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]